UPADŁOŚĆ WIELKOPOLSKIEJ SKOK
 
 • Komunikat w sprawie udziałów członkowskich  | otwórz


WYPŁATA ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH:

 • Komunikat nr 50 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  | otwórz
 • Uchwała 101 DGD 2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom WSKOK   | otwórz
 • Zał. nr 1 do uchwały 101_DGD_2017 - Lista jednostek organizacyjnych Banku w których dokonywane będą wypłaty   | otwórz
 • Zał. nr 2 do uchwały 101_DGD_2017 - Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez PKO BP SA   | otwórz
 • Zał. nr 3 do uchwały 101_DGD_2017 - Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez BFG   | otwórz


ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WSKOK:

 • Komunikat nr 49 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  | otwórz
 • Komunikat nr 48 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  | otwórz
 • Komunikat Zarządcy Komisarycznego Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o zawieszeniu działalności Kasy   | otwórz
 • Komunikat KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej   | otwórz
 • Decyzja KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej   | otwórz

 
A+ A-