Reklamacje

Reklamacje związane z obsługą klientów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej należy składać na piśmie w Oddziałach  albo przesłać na adres Centrali:
 
WIELKOPOLSKA SKOK 
UL. Macieja Palacza 13
60 - 242 POZNAŃ
A+ A-