Ochrona depozytów BFG

Gwarancje BFG - zwiększone bezpieczeństwo depozytów


Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996). Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Wszelkie informacje dotyczące gwarantowania depozytów znajdują się na stronie Internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem  https://www.bfg.pl/.

A+ A-