Sprawozdania

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grant Thornton za rok 2015 Zapisz Otwórz

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grant Thornton za rok 2014 Zapisz Otwórz

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grant Thornton za rok 2013 Zapisz Otwórz

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grant Thornton za rok 2012 Zapisz Otwórz


Sprawozdanie Zarządu


Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK

A+ A-